Yuva - GeoDestek Aylık Aletsel Ölçüm Bülteniniz

Yuva - GeoDestek Aylık Aletsel Ölçüm Bülteniniz

* Doldurulması zorunlu alanları temsil eder.

 

Daha önce duyurulan bültenler için tıklayınız.

GeoDestek Ltd. Şti. - GeoDestek Monitoring Haber Listesi'ni takip etmek için tercih edeceğiniz yöntemleri lütfen belirleyiniz:

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz. a) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GeoDestek Zemar Zemin Araştırma Proje Müş. Yaz. Lab. Bilg. Sis. Enr. İnş. Tur. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından (“Şirket”) tarafından Veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden “Katıl” kapsamında elde ettiğimiz kişisel verileriniz; onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak şirketimiz tarafından işlenmektedir. E-mail listesinden çıkarak e-posta almayı durdurmak istemeniz halinde her zaman e-posta mesajlarının alt kısmında bulunan abonelikten çıkma bağlantısını kullanarak veya monitoring@geodestek.com adresine mail atarak e-posta alımını durdurabilirsiniz. c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi uyarınca şirketimiz tarafından siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden alınacak açık rızaya dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri “Katıl” kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir; İletişim Bilgisi: E-Posta e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; e-posta hizmeti teknolojik altyapısını sağlayan iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. f) Kişisel Verileriniz Hangi Süreyle Tutulacağı Şirket olarak kişisel verilerinizi KVKK 'ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz ilk periyodik imha süresinde tarafımızca silinecek ve yok edilecektir. g) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre ve monitoring@geodestek.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz.

Biz Mailchimp pazarlama platformundan hizmet alıyoruz. Aşağıdaki butona tıklayarak GeoDestek Aylık Aletsel Ölçüm Bülteni'ne abone olabilirsiniz. Bu butona tıklamanızla birlikte iletişim bilgileriniz hizmet sağlayıcımız olan Mailchimp tarafından depolanacaktır. Mailchimp gizlilik politikası için tıklayınız.