CPT

 

Elektronik bir ölçüm sistemi içeren ve uç direnci, çevre sürtünmesini, itki anındaki gözenek suyu basınçlarını ölçerek kaydeden çelik bir koninin zemin içerisine hidrolik olarak itilmesi sırasında karşılaştığı farklı seviyelerdeki direncin takip edilmesi esasına dayanan Koni Penetrasyon Testi, en verimli jeoteknik araştırma yöntemlerinden birini teşkil etmektedir.

Temel seviye konfigürasyonu itibarıyla örnekleme olmaksızın, ancak sondaj bazlı etütlerden derlenen verileri çok büyük bir hız ve verimlilik ile zenginleştirilmesini sağlayan ve geoteknik tasarım sürecinde belirsizlikleri yüksek çözünürlüklü ve kaliteli veri sağlayarak azaltan CPT, hidrolik olarak koninin itilebildiği birimlere ulaşana kadar projelerinize güç ve esneklik katar. 

Elde edilen veriler zeminin mühendislik parametrelerinin belirlenmesinde kullanılır. Mukavemet, rijitlik gibi parametreler vasıtasıyla taşıma gücü, oturma, sismik zemin zemin sıvılaşması ve ilintili analizlerin gerçekleştirilmesi, yüksek çözünürlüklü veri sağlaması sayesinde düşeydeki birim geçiş sınırlarını karakterize edebilmesi, tabakaların gözenek suyu basınçlarının sönümlenmesinin anlık olarak takip edilebilmesi sayesinde zayıf zeminlerin yükleme altındaki davranışının anlaşılması, zemin iyileştirme imalatları sonrasında iyileştirilmiş bölgeleri karakterize etmek için kalite kontrol amacıyla kullanılması, sismik opsiyonuyla kuyu içi ilerleme sırasında kayma dalga hızı profilinin elde edilebilmesi gibi sayısız avantajıyla geoteknik mühendislerinin hizmetindedir.

Uzun yıllara dayanan CPT deneyi tecrübemiz, mobilizasyona hazır ekipmanlarımız ve sağlıklı saha verisini sizinle buluşturmak için taşıdığımız heyecanımızla, koni penetrasyon deneyi hakkındaki tüm sorularınız için;

 info@geodestek.com